B K R O Barn, är barnavdelningen av B K R O och vi tycker att barn och ungdomar är så viktiga att vi har skapat en egen avdelning som bara skall hjälpa alla som har det jobbigt och svårt. Det kan vara för att ni kommer från familjer där våld och hot förekommer mer eller mindre. Eller andra övergrepp från vuxna eller jämnåriga. Det kan vara mobbing, trakasserier eller även incest. 

Detta är svåra och stora problem som ni inte skall tvingas bära själva.

För alla barn och ungdomar över hela världen har rätt till en trygg barndom och ungdom som tyvärr inte är någon självklarhet. På BKRO kan ni få samtalsstöd, där ni får tala om det jobbiga och vi har tystnadsplikt. Så alla era förtroenden stannar tryggt hos oss. Ni kan också få juridisk hjälp, då även barn och ungdomar har samma rättigheter som vuxna.

Vårt stora mål under 2015, är att öppna särskilda aktivitetslokaler för barn, dit man kan vända sig enbart för sällskap och fritidsaktiviteter men också för barn med problem som behöver hjälp. Då finns vi där med stöd och hjälp. Vi erbjuder också olika utflykter, allt för att ni barn skall må så bra som det går. Ni behöver heller inte vara utsatta och må dåligt för att komma och hänga med oss. Det räcker att ni är en bra kompis.

Du är varmt välkommen till oss.