Brännheta frågor som vi gärna diskuterar med er.

Här kommer vi att diskutera olika viktiga frågor som berör er barn och ungdomar. Vi kommer att ta upp barnens rättigheter i Sverige och vad vi kan göra bättre.

Första diskussionen kommer att vara om den växande fattigdomen i Sverige och vad det gör för de drabbade barnen. Detta kommer att publiceras 28-10-2016.

Tyck till, bra som dåligt och vi svarar mer än gärna på era frågor.