B K R O Barn Blogg

8. mar, 2019

I dag är det den internationella Kvinnodagen. Den firas över hela världen och i många länder så är den här dagen så viktig att den är en helgdag. Det tycker vi också att den skulle vara här i Sverige. Den här dagen skapades redan för 100 år sedan, närmare bestämt 1910 på en socialistisk konferans i Köpenhamn. Från början skapades denna dag, just för att kämpa om kvinnors rösträtt som på den tiden inte var en självklarhet.

Sedan då tog även FN ett beslut 1980 om att den 8 mars skall vara en internationell kvinnodag. Fortfarande så lever vi i en ojämlik värld och kvinnors rättigheter förblir ännu efter hundra år ännu inte självklara. Men vi har kommit en bit på väg.

En mycket glädjande nyhet är att Aftonbladet utsett den 16-åriga miljöaktivisten Greta Thunberg som årets kvinna! Hon förtjänar verkligen det, då hennes kamp för miljön är en stor bragd.

Så grattis alla tjejer, flickor, systrar, mammor, fastrar och mostrar och inte minst alla mor och farmödrar. Idag är det er dag. En dag att vara stolt över!

 

// B K R O Barn

 

                                           Bildresultat för symboler för internationella kvinnodagen

28. jan, 2019

Allt fler barn och unga vuxna mår sämre, mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa idag jämfört med 10 år sedan. Bakom stegringen ligger framförallt ångest och depressioner. Under de senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna ökat drastiskt, mer i Sverige än i de övriga nordiska länderna. Det handlar om både självrapporterade psykiska besvär och diagnostiserade psykiska sjukdomar enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Det rör sig om närmare 190 000 barn och unga vuxna som som lider av psykisk ohälsa och mest drabbade är flickor och unga vuxna. Ökningen återspeglas i hela ungdomsgruppen, även om den är högre hos barn med svåra psykosociala förhållanden. 

Skolmiljön anses som triggande liksom den alltmer slutna arbetsmarknaden. Detta till att vår livsmiljö blir alltmer komplicerat. 

Depressioner och ångestsyndrom står för den största ökningen. Men även neuropsykiska sjukdomar ökar såsom adhs, autism och biopolärt syndrom.

Den stora ökningen av psykisk ohälsa ger även tyvärr en förhöjd självmordsrisk. Detta är mycket alarmerande!

 

- Frågan är hur vi kan komma till rätta med den psykiska ohälsan, vad vi kan göra för att samhällsklimatet skall mildras? Situationen för barn och unga kommer vi att skärskåda under februari och mars, där vi publicerar nya inlägg varje måndag.

17. dec, 2018

Julen närmar sig med stormsteg, sju dagar kvar fram till julaftonen. Det är med stor glädje och vånda som många människor möter julen. Just den högtiden skiljer kanske människor åt mest. Den ökade fattigdomen i Sverige märks kanske allra tydligast under julhelgerna, när många knappt har råd med julklappar till sina nära och kära, då kommer otillräckligheten och ångesten in och julhelgerna blir laddade.

För barn kan inte hjälpa att ha förväntan inte heller de vuxna som inte orkar eller klarar av att leva upp till omgivningens förväntningar av julen. Sedan har vi även alkoholkonsumtionen som stiger markant under julen, där ofta social utsatthet är en bidragande faktor. Så alla barn möter inte jul lovet med glädje, utan många barn möter den med ångest, oro och rädsla.

- Jag anser att julen mest av allt borde handla om gemenskap och solidaritet. Att ta ett gemensamt ansvar för varandra och särskilt vaka över de människor i vår omgivning som vi vet har det ekonomiskt knapert. Lika gäller familjer som lever med missbruk, att våga bjuda in till samvaro. Det skulle kunna förändra många människors ångestfyllda jular. Att ge en liten gåva till en tiggare som vi möter vid våra affärer, är heller inte mycket begärt.

För julens budskap är för mig magisk, det handlar om kärlek, gemenskap och solidaritet för de utsatta i vårt samhälle. För mig har det aldrig handlat om hur många julklappar mina barn skall få och heller inte vad. Utan det handlar om vad vi kan göra för varandra. 

Därför hoppas vi att våra ord väcker tankar som leder till handlingar.  Våga se den andra sidan av julen och våga ge, för ni kommer att få tusenfalt tillbaks.

 

// Annah Ally Boudine B K R O Barn

 

                                        Bildresultat för julbilder

 

26. nov, 2018

Jag kommer fortfarande ihåg den svindlande lyckokänslan, när jag höll min förstfödda son första gången. Jag översköljdes av en kärlek jag inte trodde var möjlig att känna. Men lika snabbt infann sig känslan av ansvar och åtagande. Jag tänkte, att ingenting fick hända mig, då jag hade ansvar för min lilla guldklimp. Jag ville se honom växa upp.

- Jag vill ännu tro att de flesta föräldrar känner samma sak. För våra barn är ju förlängningen av oss själva och vi förvaltar endast våra barn och hur stort är inte det? Men att fostra barn, är inte det enklaste alltid. Många saker kan gå fel, för livet är inte alltid en dans på rosor. Men för alla barn, är tryggheten viktigast och självklart att bli bekräftad både genom kärlek och respekt. 

Det är heller inte den enklaste tiden att fostra våra barn, vi lever i ett modern mediasamhälle där våra barn använder en helt ny plattform i sin kommunikation och umgänge. Detta försvårar oerhört  som förälder att ha insyn i barnets liv. Vi har instagram, snapchat, tik tok, facebook osv. Där antalet likes många gånger är avgörande för hur barnen mår. Nätets värld skapar många gånger en okänd värld för oss föräldrar. Själv brukar jag varannan vecka gå igenom mina yngsta barns mobiler och deras konton, många gånger blir man häpen vad som förekommer på de sociala medierna. För mig är det viktigt, just för att visa mina barn att jag fortfarande har insyn och framförallt kontroll. En av mina flickor, blev offer för påhopp på sociala medier och man spred lögner som gjorde att hennes liv rasade för några månader. När jag kom i kontakt med med föräldrarna till flickan som hade startat hetsjakten, så visste man ingenting om deras dotters aktiviteter. Min erfarenhet, har lärt mig att det är viktigt och nödvändigt att begränsa sina barns nätanvändande. För det finns även ett liv utan mobilen.

Livssituationen kan för oss föräldrar många gånger skifta, vi kan bli sjuka, arbetslösa och hamna i många svåra tider. Men våra barn är nöjda med vår kärlek till dem, detta är deras grundläggande behov att de behöver oss föräldrar. Det viktigaste är inte vad vi presterar resultatmässigt, utan det är bara vår kärlek till dem. Glöm aldrig detta!

// Annah Boudine B K R O Barn

 

19. nov, 2018

Barnen är vår framtid och det åligger oss vuxna att ge våra barn de bästa förutsättningarna för framtiden. Både enskilt som förälder eller annan vårdnadshavare, men det finns också ett samhällsansvar, såsom skolan, vården och inte minst hos socialtjänsten och det svenska rättssystemet. Där har nu en stor seger vunnits när Barnkonventinen blir lag. Denna föreslås att gälla från den 1 januari 2020.

Detta innebär konkret att ett förtydligande av att domstolar och andra rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer med barnkonventionen. Barnets rättigheter skall beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. 

Med detta är en stor seger vunnen, barnet blir till en rättslig individ, där barnets bästa först skall övervägas. Det är tyvärr alltför vanligt, att barns bästa får ge vika hos både tolkare av socialtjänstlagen samt inom olika rättsliga instanser. För oftast har det blivit barnen, som blivit de verkliga förlorarna.

Även skolorna har ansvar i både lärandet och i att tillåta alla barn synas och höras. Många gånger går många elever förlorade, just för att resurserna är för små, stressen hos lärarna för stora och då faller flera barnen utanför ramarna. Gällande den svenska skolmodellen hade vi förra året en längre serie och denna kritik som vi då hade gällande den svenska skolan, kvarstår oförändrat.

När det kommer till föräldrar ansvaret för sina barn. så är det stort. Det är alla föräldrars ansvar att bistå främst sina barn med trygghet, kärlek, respekt och drägliga levnadsförhållanden. Dock har vi en stor grupp utsatta barn i vårt samhälle. Det gäller barn i missbrukarfamiljer, barn i våldsutsatta familjer och inte minst genom de ökade klass skillnaderna och med detta genererar fattigdomen. För Sverige är inte ett tryggt samhälle längre. 

Om barnens roll i det svenska samhället, kommer vi att diskutera på vår blogg varje fredag fram till jul.

// B K R O Barn

 

                              /imag0547.jpg