Välkommen till B K R O Barn

Den här hemsidan riktar sig till dig som är barn eller ungdom och som är utsatt för våld och hot och andra övergrepp från vuxna eller från andra barn och ungdomar. Den riktar sig till alla barn som av någon anledning inte mår så bra.

 

Det viktigaste du skall veta och förstå, är att du aldrig är ensam. Du kan när som helst få hjälp och det är inte meningen att du skall behöva bära allt jobbigt själv. Vi har FNs barnkonvention liksom andra lagar i Sverige och övriga världen som särskilt skyddar dig som barn och ungdom. Inget barn skall behöva må dåligt och framförallt har ni rätt till en trygg barndom och ungdom.

Snabbfakta om B K R O och B K R O Barn

 

BKRO Barn ingår i B K R O Kraft Force, som är en Barn och kvinnorättsorganisation som arbetar för att tillvarata utsatta barn oh kvinnors rättigheter.

Vi arbetar med stödsamtal,rådgivning, juridisk rådgivning och som juridiska ombud i domstolsförhandlingar och i myndighetskontakter. Hos oss kan du alltid få hjälp inom 24 timmar och all hjälp är kostnadsfri.

Du kan även finna oss på våra andra hemsidor.

 

Barn och ungdomsavdelningen:

www.bkrobarn.eu

www.bkrobarn.com

 

Kvinnoavdelningen i Sverige

 www.bkro.eu

www.bkroforce.se

www.b-k-r-o.com

 

Internationella avdelningen:

www.bkro-kraft-force.com

www.bkrokraft.eu